Markundersökning

31 januari kom Birger tillsammans med sina medhjälpare för att göra en geoteknisk undersökning. Självklart var det nästan minus 10 grader då. Vi var väldigt nedkylda innan det ens var klart. Om en vecka får vi det skriftliga utlåtandet. Muntligen kan vi slippa påla om vi gör en överlast på marken vid ena hörnet av husets placering. Vi gjorde även ett borrprov där VA ska gå in, och vi klarade oss precis från att behöva spränga, 1.9 m ner till berg, vilket gör att ledningarna klarar tjälen.Borrning genom tjälen, ner till leran.


Här mäter de markens hårdhet och djupet ned till berggrunden. Vikten på borren hålls konstant till 100kg samtidigt som en motor vrider runt och räknar varv.


Viktigt att notera de olika skiktens hårdhet och djup.


Här ses vågen som används för tryckanpassningen.


Undersökningen avslutades med höjdmätning av alla provpunkter.


RSS 2.0