Bekräftelse av bygglovansökan

Fick idag brev från kommunen att vår ansökan var registrerad. De ska höra av sig inom 6 veckor om den behövs kompletteras. Har vi inte hört av dem efter 6 veckor så får vi kontakta dem, tror inte vi kommer vänta så länge... ;)

Inlämning av bygglovansökan

Äntligen är allt klart för ansökan, vi åkte till kommunen och lämnade in ansökan. Tjockt kuvert :)

Markundersökning

31 januari kom Birger tillsammans med sina medhjälpare för att göra en geoteknisk undersökning. Självklart var det nästan minus 10 grader då. Vi var väldigt nedkylda innan det ens var klart. Om en vecka får vi det skriftliga utlåtandet. Muntligen kan vi slippa påla om vi gör en överlast på marken vid ena hörnet av husets placering. Vi gjorde även ett borrprov där VA ska gå in, och vi klarade oss precis från att behöva spränga, 1.9 m ner till berg, vilket gör att ledningarna klarar tjälen.Borrning genom tjälen, ner till leran.


Här mäter de markens hårdhet och djupet ned till berggrunden. Vikten på borren hålls konstant till 100kg samtidigt som en motor vrider runt och räknar varv.


Viktigt att notera de olika skiktens hårdhet och djup.


Här ses vågen som används för tryckanpassningen.


Undersökningen avslutades med höjdmätning av alla provpunkter.


Bilder från rivningen av det gamla huset


Under november och december 2011 så rev förre ägaren det gamla huset.
Allt innandöme är nu utrivet samt fönsterna.
Nu är huset borta, väntar nu på att resterna från källaren ska krossas sönder och allt organiskt material ska avlägnas.

Tomtköp och presentation av oss

Vi är ett par i 30-års åldern som får chansen att förverkla vår dröm, nämligen bygga ett hus! Planen med bloggen är att dokumentera resan och kanske även ge inspiration till andra blivande husbyggare.

2011-10-08 skrev vi kontrakt på en 1 250 kvm tomt i Sollentuna. Sedan fick vi fullt upp med att jämföra husleverantörer och husmodeller.

Vi fastnade för Fiskarhedenvillan då deras hus känns gedigna och är i lösvirke. Först var planen Svanen, men efter ett tag insåg vi att det är Doppingen som passar oss bäst. Vi valde att bredda huset en meter för att få huset lite större.

Innan vi kunde tillträda tomten så skulle förre ägaren riva det befintliga huset.


2012-01-16 blev vi tomtägare på riktigt!


RSS 2.0