Bilder från rivningen av det gamla huset


Under november och december 2011 så rev förre ägaren det gamla huset.
Allt innandöme är nu utrivet samt fönsterna.
Nu är huset borta, väntar nu på att resterna från källaren ska krossas sönder och allt organiskt material ska avlägnas.

RSS 2.0